Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru je reprezentativna nastavno-naučna institucija. Prvi koraci u pravcu osnivanja Fakulteta napravljeni su 1999. godine, kada je formiran Studij za jezike (Odsjek za bosanski jezik i književnost i Odsjek za engleski jezik i književnosti).

Društvena potreba za kadrovima iz oblasti humanističkih nauka otvorila je ove perspektive i vizije za razvoj te je 25. marta 2002. godine znanično osnovan Fakultet humanističkih nauka.

Razvijajući nove studijske programe, Fakultet je postizao značajne rezultate u svim segnemnitma naučnoistaživačkog rada.