“Umjetnost čitanja”- tekst predavanja književnika Irfana Horozovića na FHN-u

445

 

Prisjećajući se prošlogodišnjeg gostovanja književnika Irfana Horozovića na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, s radošću donosimo tekst Horozovićevog predavanja koje je pod naslovom “Umjetnost čitanja” objavljeno u zadnjem broju časopisa “Istraživanja” (2018).

Tekst je dostupan na linku: Umjetnost čitanja

Detaljnije informacije o gostovanju Irfana Horozovića na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru možete pogledati na linku:

Književnik Irfan Horozović gostovao na Fakultetu humanističkih nauka