Spiskovi primljenih studenata u drugom upisnom roku za akademsku 2015/2016. godinu

798

SPISAK PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVU GODINU STUDIJA – DRUGI UPISNI ROK ZA AKADEMSKU 2015/2016. GODINU:

Odsjek za bosanski jezik i književnost:

Redovan studij:

 1. Selver (Himzo) Tikveša
 2. Admir (Džemil) Šahović
 3. Melisa (Emir) Balić
 4. Emir (Beći) Bratić
 5. Amar (Hiumzo) Ćorić
Vanredni studij:

 1. Sedina (Husnija) Hujdur

Odsjek za engleski jezik i književnost

Redovan studij:

 1. Arnela Agić
 2. Adna Hanić
 3. Emina Glamočak
 4. Maja Čizmić
 5. Eldar Abaza
 6. Emina Sokolović
 7. Alisa Pašić
 8. Lejla Nametak
 9. Emina Vejzović
 10. Selma Saldum
 11. Amir Grcić
 12. Rijad Gološ
 13. Anes Žiko
Vanredni studij:

 1. Merisa Burić
 2. Adnan Isaković

Odsjek za Historiju

Redovan studij:

 1. Ajla (Meho) Bucman
 2. Dino (Redžo) Hajdar
 3. Ena (Samir) Ćenan
 4. Majdin (Esad) Jusupović
 5. Adnan (Ibrahim) Jusupović
 6. Vedran (Aleksandar) Jevrić
Vanredni studij:

 1. Samir (Ismet) Zatega
 2. Nedim (Izudin) Mešević

Odsjek za Komunikologiju

Redovan studij:

 1. Delila Marić
 2. Nejra Kurtović
 3. Dženan Duraković
 4. Amina Bebanić
Vanredni studij:

 1. Ante Primorac
 2. Nihad Sladić
 3. Boris Miletić
 4. Inga Spaić
 5. Josip Ilić
 6. Dina Zeljković

Odsjek za Turski jezik i književnost
Redovan studij:

 1. Ejub Opardija
 2. Hava Novalić
 3. Alim Perva
 4. Medina Hrnjica
 5. Emira Omanović

Napomena: Kandidati na odsjeku za Komunikologiju koji nisu ostvarili pravo za upis na redovni studij mogu se upisati na vanredni ili redovni samofinansirajući studij.

KOMISIJA ZA PRIJEM KANDIDATA

Upis u prvu godinu studija (studenti primljeni u drugom upisnom roku) za akademsku 2015/2016. godinu vršit će se od 01.10.2015. godine do 05.10.2015. godine, u vremenu od 10:00 – 12:00 sati.

Za upis je potrebno donijeti:

 1. Indeks i upisni materijal (uredno popunjen ), kupuje se u zgradi Rektorata, cijena 30,00 KM;
 2. Dvije slike 4×6;
 3. Ljekarsko uvjerenje;
 4. Uplatnica –   za redovan studij 200,00 KM (uplata za zimski semestar), šifra H1101
  • za redovan studij uz plaćanje 600,00 KM ( uplata za zimski semestar) šifra H1204;
  • za vanredan studij 600,00 KM (uplata za prvu ratu školarine)šifra H1303;
  • uplatu izvršiti na ž.r. Fakulteta humanističkih nauka broj:1610200000290710;
  • Uplatnica za: Korištenje biblioteke , šifra H2101, uplata 20,00 KM, na ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru;
  • Uplatnica za: Članstvo u Uniji studenata, šifra H2102, uplata 10,00 KM, na ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru;
  • Uplatnica za: Naknadu za održavanje zgrade i inventara, šifra H2103, uplata 10,00 KM,  na ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

NAPOMENA: Obavezno upisivati šifre prilikom vršenja uplata