Septembarski ispitni rokovi – Odsjek za engleski jezik i književnost

613

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOVI

ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 2014/2015:
PRVA GODINA – I SEMESTAR – BOLONJA

R. Br.PREDMETIISPITNI ROKOVI
1Morfologija engleskog jezika I01.09. u 10h
2Korespondencija09.09. u 10h
3Fonetika i fonologija engleskog jezika I
4Bosanski/hrvatski/srpski jezik I03.09. u 10h
5Engleski u primjeni17.09. u 10h
6Uvod u književnost02.09. u 10h

PRVA GODINA – II SEMESTAR – BOLONJA

R. Br.PREDMETIISPITNI ROKOVI
1Morfologija engleskog jezika II07.09. u 10h
2Fonetika i fonologija engleskog jezika II
3Bosanski/hrvatski/srpski jezik II03.09. u 10h
4Interpretacija književnog djela08.09. u 10h
5Engleska književnost do 1500.02.09.u 10:30 Učionica iznad St. službe, II sprat.
Izborni predmeti s I godine
1Arapski jezik I31.08. u 10h
2Norma i kultura b/ h/ s jezika04.09. u 12h
3Kulturna historija Bosne i Hercegovine14.09. u 10h
4Sociologija10.09. u 10h


DRUGA GODINA – TREĆI SEMESTAR – BOLONJA

R. Br.PREDMETIISPITNI ROKOVI
1Morfosintaksa engleskog jezika I01.09. u 10h
2Engleska renesansna književnost09.09.u 10:30 Učionica iznad St. službe, II sprat.
3Savremeni engleski jezik I
4Pismeno prevođenje I08.09. u 11h
5Civilizacija VB02.09. u 10:30 Učionica iznad St. službe, II sprat.


DRUGA GODINA – ČETVRTI SEMESTAR -BOLONJA

R. Br.PREDMETIISPITNI ROKOVI
1Morfosintaksa engleskog jezika II07.09. u 10h
2Engleski roman 18 i 19.stoljeća11.09. u 10:30 Učionica iznad St. službe, II sprat.
3Savremeni engleski jezik II
4Pismeno prevođenje II10.09. u 11h
5Civilizacija SAD04.09.u 10:30 Učionica iznad St. službe, II sprat.
IZBORNI S DRUGE GODINE
1Informatika07.09. u 10h
2Arapski jezik II01.09. u 10h
3Historija BiH I15.09. u 10h
4Historija BiH II16.09. u 10h
5Arapski jezik III31.08. u 10h
6Arapski jezik IV01.09. u 10h
7Interkulturalno razumijevanje i ljudska prava19.09. u 12.00


TREĆA GODINA – PETI SEMESTAR – BOLONJA

R. Br.PREDMETIISPITNI ROKOVI
1Sintaksa engleskog jezika I01.09. u 10h
2Engleski romantizam
02.09. u 10:30 Učionica iznad St. službe, II sprat.
7. 9. u 10:00 (P);
3Američki transcendentalizam10. 09. u 10:00 (U). Učionica iznad St. službe, II sprat.
4Savremeni engleski jezik III
5Teorija prevođenja03.09. u 10h
6Psihologija29.09. u 10h (kabinet 206, Nastavnički fakultet)


TREĆA GODINA – ŠESTI SEMESTAR – BOLONJA

R. Br.PREDMETIISPITNI ROKOVI
1Sintaksa engleskog jezika II07.09. u 10h
2Viktorijanska književnost4.9.u 10:30 Učionica iznad St. službe, II sprat.
21. 9. u 10:00 (P);
3Američki modernizam28. 9. u 10:00 (U). Učionica iznad St. službe, II sprat.
4Savremeni engleski jezik IV
5Pedagogija
IZBORNI S TREĆE GODINE
1Njemački jezik I11.09. u 10h
2Uvod u moderne lingvističke discipline I
3Pismeno prevođenje III08.09. u 11h
4Psiholingvistika
5Svjetska književnost I
6Njemački jezik II14.09. u 10h
7Pismeno prevođenje IV10.09. u 11h
8Uvod u semiotiku
9Svjetska književnost II
10Uvod u moderne lingvističke discipline II


TREĆA GODINA – PREDBOLONJSKA

R. Br.PREDMETIISPITNI ROKOVI
1Engleski jezik III01.09. u 10h
2Engleska književnost III21. 9. u 10:00.
Učionica iznad St. službe, II sprat.
3Američka književnost7. 9. u 10:00 (P);

10. 9. u 10:00 (U).
Učionica iznad St. službe, II sprat.


ČETVRTA GODINA – SEDMI SEMESTAR – BOLONJA

R. Br.PREDMETIISPITNI ROKOVI
1Moderna britanska književnos02.09.u 10:30 Učionica iznad St. službe, II sprat.
2Shakespeare i njegovo doba
07. 09. u 10:00.
Učionica iznad St. službe, II sprat.
3Opća lingvistika
4Metodika nastave engleskog jezika i književnosti I03.09. u 10h
5Savremeni engleski jezik V01. 09. u 10h


ČETVRTA GODINA – OSMI SEMESTAR – BOLONJA

R. Br.PREDMETIISPITNI ROKOVI
1Semantika engleskog jezika17.09. u 10h
2Savremeni Shakespeare21. 09. u 10:00.
Učionica iznad St. službe, II sprat.
3Postmoderna britanska književnost04.09.u 10:30 Učionica iznad St. službe, II sprat.
4Metodika nastave engleskog jezika i književnosti II08.09. u 10h
5Metodologija izrade diplomskog rada09.09. u 10h
6Savremeni engleski jezik VI07.09. u 12h
IZBORNI S ČETVRTE GODINE
1Savremena reklama
2Historija umjetnosti
3Bh. književnost XX vijeka14.09. u 10h
4Frazeologija
5Funkcionalni stilovi10.09. u 11h
6Pragmatika
7Selimović u engleskom09.09. u 11h


ČETVRTA GODINA -PREDBOLONJSKI

R. Br.PREDMETIISPITNI ROKOVI
1Engleski jezik IV17.09. u 10h
2Engleska književnost IV04.09. u 10:30 Učionica iznad St. službe, II sprat.
3Šekspirologija21.09. u 10:00.
Učionica iznad St. službe, II sprat.
4Opća lingvistika
5Teorija prevođenja03.09. u 11h
6Metodika nastave engleskog jezika03.09. u 10h
7Metodologija izrade diplomskog rada09.09. u 10h