Septembarski ispitni rokovi – Master studij Historija

562

ODSJEK ZA HISTORIJU – MASTER STUDIJ – SEPTEMBARSKI ROKOVI

R. Br.PREDMETISPITNI ROKOVI
1Bosna i Hercegovina u sastavu
Osmanskog carstva (od XV do kraja XVIII st.)

prof. dr. Senaid Hadžić
29.09. u 9 h
2Jugoistočna Evropa u Novom vijeku i Savremenom dobu

prof. dr. Adnan Velagić
28.09. u 11 h
3Bosna i Hercegovina u XI i XX st.

prof. dr. Adnan Velagić
24.09. u 11 h
4Metodologija historijskih istraživanja

prof. dr. Senaid Hadžić
29.09. u 11 h
5Bosna i Hercegovina u međunarodnim
odnosima od najstarijih vremena do danas

prof. dr. Adnan Jahić
30.09. u 14 h
6Bosna i Hercegovina na historijskim i geografskim kartama

prof. dr. Salih Jalimam
17.09. u 12 h