Rezultati pismenog ispita iz predmeta Turska i bosanska narodna književnost I

Položili su:

1. HB140071 9

2. HB140116 9

3. HB140056 8/9

4. HB140091 8

5. HB140032 8

6. HB140057 8

7. HB140055 8

8. HB140020 7

9. HB140025 6/7

10. HB140023 6

11. HB140007 5

Usmeni ispit, upis ocjena i konsultacije održat će se u četvrtak 25.1.2018. godine u kabinetu profesora.

dr. sc. Irma Marić