Rezultati pismenog dijela testa iz izbornog predmeta Njemački jezik I (19.01.2017.)

789

Rezultati pismenog dijela testa iz izbornog predmeta Njemački jezik I (19.01.2017.)

REDNI BROJIME I PREZIME ILI INDEXOCJENA
1Adna Marić 10
2Amila Mahmić10
3Nermina Mušanović9
4Ajla Begić9
5Emina Bratić9
6Tajma Merdan9
7Dženisa Čopelj9
8Selma Aškraba9
9Halima Marić9
10Medina Husrep9
11Adna Jelovac8
12Dženana Ćosić8
13Majda Fazlić8
14Zenaida Dilberović8
15140 0308
16Anela Hrnjica8
17Azra Bašić8
18Zana Džanković8
19140007 8
20Zila Tabaković7
21Ermina Čaušević7
221400937
23Hamza Elezović7
24Aida Šuta7