1. HB 160 098 – 5
 2. HB 160 043 – 6
 3. HB 160 040 – 5
 4. HB 150 045 – 6
 5. HB 150 137 – 9
 6. HB 160 096 – 5
 7. HB 160 030 – 7
 8. HB 160 049 – 7
 9. HB160 081 – 5
 10. HB 160 117 – 5
 11. HB 160 023 – 5
 12. HB 150 018 – 5
 13. HB 150 130 – 5
 14. HB 160 088 – 8
 15. HB 160 075 – 5

Napomena: Upis ocjena je 2.7.2019. u 11h. Uvid u radove je u 12h.

Doc.dr. Semina Ajvaz