Rezultati iz Morfologije njemačkog jezika I (25.6. 2018.)

594

Rezultati iz Morfologije njemačkog jezika I

Test I je položio:

Mirela Muminović (8)

Željana Mišković

Test II je položila:

Mirela Muminović (6)

Teoriju je položila:

Mirela Muminović (6)

Uvid u radove i upis ocjena je u četvrtak, 28.6. u 10h u kabinetu Odsjeka.

Doc.dr. Anisa Trbonja-Omanić