Rezultati iz Frazeologije (29.6. 2018.)

323

Rezultati iz predmeta Frazeologija od 29. 6. 2018.

Baldić Aldijana 10

Edina Čekić 9

Amina Omanović 10

Emina Sokolović 10

Merima Becirovic 9

HB 150033 10

F. Mulac 8

Arnela Agic 10

Emina Glamocak 7

Altaira Veledar 10

Ines Cvitkovic 8

Amina Skorupan 9

Nikolina Mucibabic 10

HB 150111 9

HB 150 113 8

Elmedin Kovacevic 5/6

Tina Maric 10

Brankica Barbaric 8

Lejla Nametak 9/10

upis ocjena 13. 7. u 12h.

Prof. dr. Belma Šator