Položili su:

  1. HB 170007
  2. HB150019
Usmeni ispit je u četvrtak, 14. 2. 2019. godine u 9h, u kabinetu predmetnog profesora. U istom terminu, na konsultacije, pozivaju se studenti: HB170012 i HB170028.