Položili su:
  1. HB170044
  2. HB170009
  3. HB170018
 
Konsultacije i usmeni ispit održat će se u srijedu, 6. 2. 2019. godine, u 9:00h, u kabinetu profesorice doc.dr. Irme Marić.