HB 160 012 – ocjena 5

HB 160 009 – ocjena 8

HB 160 098 – ocjena 5

HB 160 117 – ocjena 5

HB 160 065 – ocjena 5

HB 160 043 – ocjena 5

HB 160 030 – ocjena 5

HB 160 099 – ocjena 10

HB 160 096 – ocjena 5

Uvid u radove studenti/ce mogu ostvariti 24.6.2019. u 10 h u kabinetu predmetne profesorice.