Rezultati ispita iz predmeta Morfologija I, održanog 06.02.2017. godine

726

Rezultati ispita iz Morfologije I,

održanog 06.02.2017. godine:

REDNI BROJINDEXOCJENA
1HB150070teorija 7, reč. 5
2HB150074teorija 6, reč. 5
3HB150118reč. 5

Studenti mogu pogledati radove u kabinetu asist. u utorak, 14.02. u 09:15 h.