HB 170 055 – ocjena 6

HB 170 044 – ocjena 7

HB 170 012 –  ocjena 9

HB 170 024 ocjena 5

HB 170 018-  ocjena 6

HB 170 050 ocjena – 5

HB 170 007 –  ocjena 5

HB 170 050 ocjena – 5

HB 170 009 – ocjena 6

HB 170 028 – ocjena 6

Uvid u radove studenti/ce mogu ostvariti 24.6.2019. u 10 h u kabinetu predmetne profesorice.