Rezultati ispita iz predmeta Historija civilizacija

336
 1. HB 150045 – 5
 2. HB 160117 – 5
 3. HB 150037 – 5
 4. HB 120023 – 6
 5. HB 160032 – 5
 6. HB 150022 – 6
 7. HB 150009 – 5
 8. HB 160023 – 5
 9. HB 150039 – 8
 10. HB 150151 – 7
 11. HB 160088 – 7
 12. HB 160040 – 6
 13. HB 160049 – 5
 14. HB 160081 – 6
 15. HB 160064 – 6
 16. HB 150018 – 5
 17. HB 150001 – 7

 

Upis ocjena je u srijedu u 9:45, u dekanatu Fhn-a.