Rezultati ispita iz predmeta Historija civilizacija

323
  1. HB 170012 – 9
  2. HB 160099 – 5
  3. HB 170007 – 5
  4. HB 170044 – 9
  5. HB 170055 – 6
  6. HB 160069 – 6
  7. HB 170018 – 9

Upis ocjena je 24.6. u 10 h, u dekanatu Fakulteta.