Rezultati ispita iz predmeta Historija civilizacija

464

Rezultati ispita iz predmeta Historija civilizacija:

HB 160009 – 9

HB 160032 – 7

HB 160075 – 6

HB 150019 – 5

HB 150045 – 7

HB 150037 – 6

HB 150038 – 7

HB 150020 – 8

Upis ocjena je 10.9. u 10 h, u dekanatu Fakulteta.