1. HB 150 131 – ocjena 5
 2. HB 150 045 –ocjena 5
 3. HB 150 019 – ocjena 5
 4. HB 150 049 – ocjena 5
 5. HB 150 085 – ocjena 5
 6. HB 150 047 – ocjena 5
 7. HB 150 037 – ocjena 5
 8. HB 150 128 – ocjena 5
 9. HB 150 038 – ocjena 5
 10. HB 150 001 – ocjena 5
 11. HB 150 018 – ocjena 5
 12. HB 140 121 – ocjena 6
 13. HB 150 095 – ocjena 6
 14. HB 150 097 – ocjena 6
 15. HB 150 096 – ocjena 7
 16. HB 150 022 – ocjena 8
 17. HB 150 021 – ocjena 9
 18. HB 150 039 – ocjena 10
 19. HB 150 023 – ocjena 10
 20. HB 150 041 – ocjena 10

Uvid u radove studenti/ce mogu ostvariti 21.6.2019. u 10:00 h u kabinetu predmetne profesorice.