Rezultati ispita iz B,H,S jezika I održanog 27.1.2017. godine

755

Rezultati ispita iz B, H, S jezika I,

održanog 27.01.2017. godine:

REDNI BROJINDEXOCJENA
1HB160047Fonetika 9
2HB160005Fonetika 9
3HB160094Fonetika 8
4HB160021Fonetika 6
5HB160024Fonetika 6
6HB160092Fonetika 6
7HB150063Fonetika 8
8HB160038Pravopis 5/6

Ostali studenti nisu položili.

Tabelu aktivnosti i dolazaka na nastavu možete pogledati ispod. Studentima koji imaju pluseve iz oba dijela se povećava niža ocjena.

Upis ocjena je u četvrtak, 02.02.2017. godine u 9:15h u kabinetu asist. U isto vrijeme studenti koji nisu položili mogu pogledati radove.

B, H, S jezik I (dio Fonetika) – dolasci na nastavu i aktivnost

REDNI BROJIme i prezime/Br. indexa:Dolasci na nastavuAktivnost
1Nejla Tanović++
2Melisa Trkić+/
3Azra Aksoj++
4Sanja Tošić+/
5Adil Baralija+/
6Adela Čizmo+/
7Almina Mehmedović-/
8Nejla Maksumić+/
9Sanja Šarić++
10Amna Kurić+/
11Dženana Ramić-/
12Ismar Turković+/
13Vedad Macić+/
14Faris Prguda-/
15Salko Balić++
16Imran Čolaković+/
17Amar Čelebić+/
18Azra Drljević+/
19Almasa Topalović+/
20Vedad Tojaga+/
21Amila Omerović+/
22Amina Zlomužica+/
23Admira Marić+/
24Leila Šarić+/
25Edin Burić+/
26Jasin Neziri+/
27Kenan Ćišić+/
28Eman Raljević-/
29Esma Gosto+/