Raspored nastave na Odsjeku za engleski jezik i književnost – Prva godina

1754

 

 

Akademska 2017/’18. godina

Zimskisemstar

 

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK za engleski jezik i književnost

sat/dan Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
815 – 900      
915 – 1000 Bosanski jezik

v.asst. Sanja Merzić

Učionica 1

Morfologija engleskog jezika I (P)

Doc. dr Džemal Špago

Učionica 2

   
1015 – 1100 Bosanski jezik

v.asst. Sanja Merzić

Učionica 1

Morfologija engleskog jezika I (P)

Doc. dr Džemal Špago

Učionica 2

Uvod u književnost

Asst. Fatima Trbonja

Učionica 1

Osnovni pojmovi u anglističkoj lingvistici (P),

Prof. dr Edina Špago-Ćumurija

Učionica 2

1115 – 1200   Morfologija engleskog jezika I (V)

Prof. Dr. Gretchen Eick

Uvod u književnost

Asst. Fatima Trbonja

Učionica 1

Osnovni pojmovi u anglističkoj lingvistici (P),

Dr. Adi Maslo

1215 – 1300 Uvod u književnost

Doc. Dr. Irma Marić

Amfiteatar

Fonetika i fonologija engleskog jezika (V)

Michael Poage

Fonetika i fonologija engleskog jezika (P)

Dr. Adi Maslo

Učionica 2

   
1315 – 1400 Uvod u književnost

Doc. Dr. Irma Marić

Amfiteatar

Morfologija engleskog jezika I (V)

Asst. Amela Džemila

Fonetika i fonologija engleskog jezika (P)

Dr. Adi Maslo

Učionica 2

1415 – 1500      
1515 – 1600