Prvi septembarski rok iz stručnih predmeta

910

Prvi septembarski rok iz stručnih predmeta

 

 

Uvod u proučavanje turskog jezika I   9.10. u 9

 

Uvod u proučavanje turskog jezika II   10.10. u 9

Osnove pisanja na turskom jeziku   11.10. u 9

Fonetika   13.10. u 11

 

 

Turski jezik III   9.10. u 9

Osmanski turski I   10.10. u 9

Balkanska književnost za vrijeme osmanske vladavine   9.10. u 12 h

 

Turski jezik IV   13.10. u  11

Osmanski turski II   12.10. u 9

Institucije u Osmanskom carstvu 11.10. u 9

 

 

Turski jezik V   9.10. u 11

Osmanski turski III   10.10. u 11

Divanska književnost I   9.10. u 13

Poezija Junus Emrea i Mevlana Dželaludina Rumija 10.10. u 8:15, uč. 1

 

Turski jezik VI   13.10. u 11

Osmanski turski IV   12.10. u 9

Divanska književnost II   12.10 u 12

Turski dijalekti    11.10. u 9

 

 

Turska i bosanska narodna književnost I   11.10. u 12

Metodika nastave turskog jezika I   10.10. u 9

 

Turska i bosanska narodna književnost II   12.10. u 10

Metodika nastave turskog jezika II   13.10. u 11