Promocija izdanja Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu

1138

U petak 17.11.2017. na Fakultetu humanističkih nauka Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru promovirana su četiri nova izdanja Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu:
Bosanski trougao u crvenoj zvijezdi, autora Muhameda Nametka, promotor dr. Hana Younis,
Od dućana do pozorišta – sarajevska trgovačka elita 1851-1878., autorice Hane Younis, promotor dr. Sedad Bešlija,
Istimalet – Bosna u osmanskoj političkoj strategiji (15. i 16. st.), autora Sedada Bešlije, promotor dr. Faruk Taslidža,
Priloge br. 45 predstavila je dr. Dženita Rujanac.
Na početku promocije skup je u ime domaćina pozdravio v.d. dekana doc. dr. Edim Šator, dok se u ime Instituta obratila direktorica dr. Senija Milišić.

Dekan Šator je izrazio želju za nastavkom saradnje između Instituta za historiju i Odsjeka za historiju Fakulteta humanističkih nauka, zahvalivši se gostima na prvoj službenoj posjeti. Direktorica Instituta je istakla svoj dugogodišnji angažman u svojstvu profesorice na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, u periodu od 1996. do 2013. godine. Na Fakultetu humanističkih nauka angažirana je od osnivanja Odsjeka za historiju 2002. godine na predmetima Opća historija Novog vijeka i Historija BiH u XIX stoljeću.

Promocija knjiga je privukla pažnju većeg broja studenata.