Promocija diplomiranih studenata I i II ciklusa studija koji su studij završili u 2018.godini, održat će se u subotu 09.02.2019.godine u 11:00 sati u Sportskoj dvorani, Sjeverni logor, Mostar.

Molimo diplomirane studente koji planiraju prisustvovati svečanoj dodjeli diploma da dođu u Sportsku dvoranu 09.02.2019.godine do 10:30 sati.