Posjeta mr. sc. Ivana Rončevića

393

U četvrtak, 14. aprila 2016. godine, studenti Odsjeka za bosanski jezik i književnost prisustvovali su predavanju mr. sc. Ivana Rončevića, saradnika Instituta za slavistiku Univerziteta u Beču. Mr. sc. Rončević održao je predavanje na temu “Povijesni i kulturni kontekst tradicijskoga desetaračkoga distiha”. Ova posjeta završila je razgovorom o mogućnostima uspostavljanja intenzivnije saradnje između Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru i Instituta za slavistiku Univerziteta u Beču.