Pismeni dio ispita iz predmeta Divanska književnost

266

Pismeni dio ispita iz predmeta Divanska književnost

HB 160 029  10

________________

HB 160 031   5

HB 160 027   5

HB 160 035   5

Upis ocjena održat će se u utorak, 16.7.2019.u 10h u kabinetu predmetne profesorice. U istom terminu zainteresovani studenti mogu na uvid dobiti svoje pismene radove.