Apsolventski rokovi – januar/februar 2017.

Odsjek za Historiju APSOLVENTSKI ROKOVI – JANUAR-FEBRUAR ODSJEK HISTORIJA – ŠESTI SEMESTAR ODSJEK HISTORIJA – OSMI SEMESTAR

Apsolventski rokovi – januar/februar 2017.

Apsolventski rokovi se odnose na studente koji su stekli status apsolventa u akademskoj 2016/2017. ODSJEK KOMUNIKOLOGIJA APSOLVENTSKI ROKOVI – JANUAR I FEBRUAR

Obavještenje za ovjeru zimskog semestra i upis u ljetni semestar u akademskoj 2016/2017. godini

Ovjera zimskog semestra za sve studente I i II ciklusa u akademskoj 2016/2017. godini. Obavještavaju se svi studenti upisani u akademskoj 2016/2017. godini da su dužni u periodu od 16.01.2017. do 20.01.2017....

Rezultati ispita iz predmeta Civilizacija VB i SAD-a

Objavljujemo rezultate iz ispita Civilizacija VB i SAD-a:

Obavještenje za studente II godine-Odsjek za engleski jezik i književnost

Vježbe iz predmeta Civilizacija SAD-a i Velike Britanije i Engleska književnost do 18. stoljeća neće biti održane u ponedjeljak, 19.12.2016. godine. O terminu nadoknade istih studenti će biti naknadno obaviješteni.

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Alenke Čolaković-Avdić

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Alenke Čolaković-Avdić pod naslovom "Emocionalne kompetencije, stres i sagorijevanje na poslu kod prosvjetnih radnika" održat će se u utorak, 10.1.2017. godine u 13:30 sati u amfiteatru Fakulteta...

Odbrana doktorske disertacije kandidata mr. sc. Jasmina Hodžića

Odbrana doktorske disertacije kandidata mr. sc. Jasmina Hodžića pod naslovom "Tipovi sintaksičkog ambigviteta u bosanskom jeziku" održat će se u utorak, 10.01.2017. godine u 11:00 sati u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka. Pristup...

Rezultati Prvog parcijalnog testa iz predmeta “Osnovi ekonomije”

Rezultati testa održanog 7.12.2016. godine. Uvid u radove studenti mogu ostvariti 14.12.2016.g. (nakon vježbi) na Ekonomskom fakultetu. NAPOMENA: Svi studenti mogu pristupiti II parcijalnom testu neovisno o broju ostvarenih bodova na I...

Odbrana završnog rada na II ciklusu studija

Odbrana završnog rada na II ciklusu studija kandidatkinje Fahrije Leskovci pod naslovom Historija kao parabolički okvir za priču u romanima „Ugursuz“ i „Karabeg“ Nedžada Ibrišimovića održat će se u petak, 23.12.2016....

Nastava iz predmeta “Uvod u književnost”

Obavještavaju se studenti da će prof. dr. Sanjin Kodrić održati nastavu iz predmeta Uvod u književnost u petak, 9. decembra s početkom u 14h u zgradi u kojoj se nalazi Studentska...