Kriteriji za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2016/2017. godini

ODLUKA o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda za prijem kandidata za upis u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na organizacionim jedinicama Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2016/2017....

Konkurs za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2016/2017. godini

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), te odluke Senata Univerziteta broj: 101-1050/16 od 26.5.2016. godine, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru,...

Odbrana doktorske disertacije kandidata mr.sc. Edima Šatora

Odbrana doktorske disertacije kandidata mr. sc. Edima Šatora pod naslovom Jezik i stil Skendera Kulenovića održat će se u četvrtak, 14.7.2016. godine u 14:00 sati u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka. Pristup odbrani...

Odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr.sc. Medine Mujić

Odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Medine Mujić pod naslovom Medijsko pozicioniranje žene u bosanskohercegovačkoj političkoj sceni održat će se u četvrtak, 14.7.2016. godine u 11 sati u amfiteatru Fakulteta humanističkih...

Odbrana završnog rada – Master studij – kandidatkinja Mujala Amra

Odbrana završnog rada na II ciklusu studija pod naslovom Stilovi učenja u nastavi engleskog jezika kandidatkinje Amre Mujala održat će se u petak, 15.7.2016. godine u 13 sati u amfiteatru Fakulteta...

Završne vježbe iz predmeta Retorika

Studenti druge godine Odsjeka za komunikologiju, Fakulteta humanističkih nauka održali su završne vježbe iz predmeta Retorika. Dva časa predavanja i šest časova vježbi pomogli su studentima da objedine dvije bitne komponente:...

Odbrana završnog rada – Master studij – kandidatkinja Jasmine Pekić

Odbrana završnog rada na II ciklusu studija pod naslovom Obrazovanje nastavnika engleskog jezika u Kantonu 10- nastavnik 21. stoljeća kandidatkinje Jasmine Pekić održat će se u petak, 15.7.2016. godine u 12...

Doc. dr. sc Selma Raljević u razgovoru sa Geraldom Vizenorom

Intervju koji je doc. dr. sc. Selma Raljević obavila sa Geraldom Vizenorom, jednim od najuspješnijih starosjedilačkih američkih pisaca i profesorom emeritusom kalifornijskog Univerziteta u Berkeleyu, objavljen je u cijenjenom američkom časopisu...

Obavještenje za ovjeru semestra/godine i prijavu ispita za junsko-julske ispitne rokove u akademskoj 2015/2016....

Obavještavaju se redovni studenti, redovni studenti uz plaćanje i vanredni studenti da će se ovjera godine i predaja prijava za junsko-julski ispitni rok vršiti u vremenu od 06.06. do 10.06.2016. godine. Za...

Indeksi za potpis kod doc.dr. Elvire Dilberović

Obavještavaju se studenti da su obavezni dostaviti indekse (radi potpisa u indeks) u srijedu 25.05.2016. godine do 11.30 u kabinet profesorice doc.dr. Elvire Dilberović (zgrada FHN).