Rezultati iz savremenog njemačkog jezika IV

Rezultati iz Savremenog njemačkog jezika IV 21.6.

Rezultati iz Njemačkog jezika II (opći predmet)

Rezultati iz Njemačkog jezika II 23.6. 2017

Rezultati iz Engleskog jezika II (opći predmet)

Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik II (16.0617) June 21

Rezultati iz Njemački jezik (izborni predmet)

Rezultati Njemački jezik 19.6. 2017

Rezultati ispita iz Leksikologije

Rezultati ispita iz Leksikologije, održanog 15.6.2017. godine

Rezultati ispita iz Sintakse II

Rezultati ispita iz Sintakse II, održanog 15.6.2017. godine

Master studij-odsjek za komunikologiju-apsolventski rokovi 2016/2017

ODSJEK KOMUNIKOLOGIJA – Master (II ciklus)- apsolventski rokovi ISPITNI ROKOVI - juni 2016. godine  NAZIV PREDMETA TERMIN Vještine komuniciranja 21.6. u 13h Savremena reklama 28.6. u 10h Teorija i praksa odnosa s javnošću 29.6. u 10 h Mediji i javnost 22.6. u 10h Historija...

Rezultati iz Leksikologije njemačkog jezika I

Rezultati iz Leksikologije njemačkog jezika I Teoriju su položili: 160119 140176 Test su položili: 140115 140096 Prijevod s njem. jez. na bos jez. su položili: 160116 140040 140034 Prijevod s bos. jez. na njem. jez. nije položio nijedan student. Upis ocjena i...

Rezultati ispita iz predmeta Historija Bosne i Hercegovine

Rezultati ispita iz predmeta Historija BiH: HB 160088 - 7 HB 160117 - 8 HB 160023 - 6 HB 160040 - 7 HB 160098 - 6 HB 160065 - 5 HB...

KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u prvu godinu studija

  Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), te odluke Senata Univerziteta broj: 101-1263/17 od 26. 5. 2017. godine i saglasnosti Ministarstva...