Rezultati ispita iz predmeta Izborne kampanje – Dekanski rok – 2.10.2019.

1. HB 160 098 - pet (5)   Doc.dr.sc. Semina Ajvaz

Vrijeme održavanja dodatnog ispitnog roka 02.10.2019. godine

Obavještavaju se studenti koji su prijavili dodatni ispitni rok za srijedu 02.10.2019. godine da će se isti održati u 12:00 sati u kabinetu profesora.

Raspored nastave na I ciklusu studija u akademskoj 2019/2020. (zimski semestar)

Odsjek za bosanski jezik i književnost Odsjek za bosanski jezik i književnost, četvrta godina, 2019-2020, zimski semestar Odsjek za historiju/ Studijski program Historija i međunarodni odnosi Historija i međunarodni odnosi, prva godina, 2019-2020, zimski...

Dodatni ispitni rok za sve studente Fakulteta humanističkih nauka

Dodatni ispitni rok za sve studente Fakulteta humanističkih nauka Obavještavaju se studenti I i II ciklusa studija da je na sjednici Senata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru održanoj 26.09.2019. godine...

Brucoški sat – utorak 01.10.2019. godine u 11:00 sati

Obavještavaju se studenti prvi put upisani u I (prvu) godinu studija u akademskoj 2019/2020. godini da će se manifestacija "Brucoški sat" održati u utorak 01.10.2019. godine sa početkom u 11:00 sati,...

Rang lista primljenih kandidata na Prvom ciklusu studija na Odsjecima za engleski jezik i...

Rang lista-Odsjek za engleski jezik i književnost Rang lista- Historija i međunarodni odnosi Rang lista-Odsjek za komunikologiju Rang lista-Odsjek za turski jezik i književnost Obavještenje za upis primljenih kandidata na I ciklus studija u drugom...

Apsolventski ispitni rokovi u akademskoj 2019/2020 godini

Obavještavaju se studenti da se u prilogu nalaze apsolventski ispitni rokovi za studente I i II ciklusa studija u akademskoj 2019/2020.godini. Predaja prijava za apsolventski ispitni rok vršit će se od 01.10.2019....

VAŽNO – OBAVEZNO POGLEDATI Obavijest za sve studente o plaćanju naknade u iznosu od...

Obavijest za sve studente o plaćanju naknade u iznosu od 30 KM za korištenje informacionog sistema Obavještavaju se SVI STUDENTI da su dužni uz upisninu i upisni materijal donijeti i uplatnicu od 30...

Obavještenje za upis apsolventskog staža u akademskoj 2019/2020. godini

obavijest za upis apsolventskog i imatrikulantskog staža akademska 2019 2020 godina

Obavještenje za upis u narednu godinu studija u akademskoj 2019/2020. godini

Obavijest za upis u narednui godinu i obnova godine u akademskoj 2019 2020. godini