Rezultati ispita iz predmeta Komunikacijske vještine I

Rezultati ispita iz predmeta Komunikacijske vještine I br. indexa          ocjena HB160054             5 HB170100             7* HB160121             5   Upis...

Rezultati testa iz Psihologije Test održan 30. 8. 2018. god.

Rezultati testa iz Psihologije Test održan 30. 8. 2018. god. 1. HB170100 – 8 2. HB170088 – 8 3. HB150128 – 7 4. HB140030 – 7 5. HB160021 – 6 6. HB150063 – 5 7. HB160057 – 5 8. HB150114 – 5 9. HB150042 – 5 10. HB170064 – 5 11. HB150045 – 5 12. HB150019...

Konkurs za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj:210-2-345/18 od 6.7.2018. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje KONKURS za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka...

Rezultati ispita iz predmeta Akademsko pisanje II

Rezultati ispita iz predmeta Akademsko pisanje II br. indexa       ocjena HB150111          5

Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija-II upisni rok

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru u akademskoj 2018/2019. godini – (drugi upisni rok). Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija za studenticu Trbonja Nada

Odbrana diplomskog rada na II ciklusu studija pod naslovom Uloga interkulturalne komunikacije u razvoju turizma u BiH studentice Nade Trbonja održat će se u petak, 28.9.2018. godine u 12:00...

Rezultati ispita iz predmeta Historija religija

HB 140102 - 5 HB 140086 - 6 HB 140083 - 6 HB 140011- 5 HB 140087 - 6 HB 140073 - 8   Upis ocjena je 30.8. u 12 h, u dekanatu Fakulteta humanističkih nauka.

Rezultati ispita iz predmeta Vještine komuniciranja

Rezultati ispita iz predmeta Vještine komuniciranja HB150019   5 HB160117   5 HB 160075   5/6 HB 160030   6 HB 160098   5/6   Usmeni ispit i konsultacije će se održati u petak, 31. 8. 2018. godine,...

Rezultati ispita iz predmeta Historija umjetnosti, održanog 27.8.2018.

Ispit iz predmeta Historija umjetnosti, održan 27.8.2018., položili su sljedeći studenti: 140 132 - 9 140 074 - 7 170 068 - 7 140 050 - 7 140 149 - 6 140 186 - 6 140 011 -...

Rezultati ispita iz predmeta B, H, S jezik II, održanog 28.8.2018. godine

Rezultati ispita iz B, H, S jezika II, održanog 28.8.2018. godine