Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija za studenticu Edinu Dušić

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Komunikacija odgojno obrazovnih ustanova u Bosni i Hercegovini studentice Edine Dušić, održat će se u četvrtak 28.02.2019. godine u 13:00 sati...

Rezultati ispita iz predmeta Semantika engleskog jezika (apsolventski rok)

Rezultati ispita iz predmeta Semantika engleskog jezika Br. indexa         ocjena HB140167            6 HB140188            8 HB130006            6 Upis ocjena...

Rezultati ispita iz predmeta Komunikacijske vještine I

Rezultati ispita iz predmeta Komunikacijske vještine I Br. indexa               ocjena HB170006                  5 HB170004                  5 HB170042                 10 HB160057                  5 HB170017                 10   Upis ocjena je u toku današnjeg dana ili sutra od 9.        

Rezultati ispita iz predmeta Vještine komuniciranja

Položili su: HB 170007 HB150019 Usmeni ispit je u četvrtak, 14. 2. 2019. godine u 9h, u kabinetu predmetnog profesora. U istom terminu, na konsultacije, pozivaju se studenti: HB170012 i HB170028.

Rezultati ispita iz predmeta Turska i bosanska narodna književnost I

Rezultati ispita iz predmeta Turska i bosanska narodna književnost I Položili su: HB150060 HB160027 HB160037 Usmeni ispit je u petak, 15.2.2019. godine u 9h, u kabinetu predmetnog profesora. U istom terminu, na konsultacije, pozivaju...

Rezultati ispita iz predmeta Savremeni engleski jezik VI (apsolventski rok)

Rezultati ispita iz predmeta Savremeni engleski jezik VI (apsolventski rok) br. indexa        ocjena HB140188           7 Upis ocjene je sutra u 10h.

Rezultati ispita iz predmeta Fonetika i fonologija engleskog jezika

Rezultati ispita iz predmeta Fonetika i fonologija engleskog jezika Br. indexa           ocjena HB180012                5 HB180020                5 HB180033                5 HB180014                6 HB180013                6 HB180044                5 HB170079                5 HB180011                5/6* HB180040                5/6*   Studenti označeni s “*” trebaju doći na usmeni ispit. Upis ocjena i usmeni...

Rezultati ispita iz predmeta Pedagogija održan 07.02.2019. godine

Rezultati ispita iz predmeta Pedagogija FHN drugi rok (1)

6. internacionalni studentski simpozij Fakulteta za edukaciju i humanističke nauke

6. internacionalni studentski simpozij Fakultet za edukaciju i humanističke nauke Internacionalnog Burč univerziteta organizuje 6. internacionalni studentski simpozij 11. aprila 2019. u Sarajevu. Pozivaju se svi zainteresovani studenti da dostave sažetke i postere iz...

Rezultati ispita iz predmeta Pomoćne historijske nauke

Ispit iz predmeta Pomoćne historijske nauke, održan 6.2.2019. položili su: Nedim Mustajbegović – 10 (konačna ocjena 9), Aldina Puce – 9 (konačna ocjena 10), Muhamed Mezit – 8 (konačna ocjena 8), Ajla Bašić – 8...