Rezultati ispita iz predmeta Historija BiH

HB 160033 - 6 HB 170027 - 6   Upis ocjena je u četvrtak 12.7., u 10 h.

Rezultati ispita iz predmeta Krizno komuniciranje

Rezultati ispita iz predmeta Krizno komuniciranje održanog 09.07.2018. HB 150042 – 7 HB 150019 – 5 HB 150045 – 5 HB 150131 – 5 HB 150049 – 5 HB 150038 –...

Rezultati iz Historije umjetnosti

Ispit iz predmeta Historija umjetnosti, održan 5. jula 2018. godine, položili su sljedeći studenti:   140 075 – 9, 140 086 – 8, 120 105 – 7, 140 035 – 6, 140 046 – 6, 140 087 –...

Rezultati ispita iz predmeta Historija srednjovjekovne civilizacije

Ispit iz predmeta Historija srednjovjekovne civilizacije, održan 3. jula 2018. godine, položili su sljedeći studenti: 140 008 – 10, 140 041 – 10, 140 066 – 9, 140 104 – 9, 140 092 – 9, 140 029...

Rezultati ispita iz B, H, S jezika II, održanog 4.7.2018. godine

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru Fakultet humanističkih nauka Odsjek za njemački jezik i književnost   Rezultati ispita iz B, H, S jezika II, održanog 4.7.2018. godine   Broj indexa:       Ocjena:   HB170073           Morfologija, teorija 8, rec. 7; Sintaksa,...

Rezultati iz Frazeologije (29.6. 2018.)

Rezultati iz predmeta Frazeologija od 29. 6. 2018. Baldić Aldijana 10 Edina Čekić 9 Amina Omanović 10 Emina Sokolović 10 Merima Becirovic 9 HB 150033 10 F. Mulac 8 Arnela Agic 10 Emina Glamocak 7 Altaira Veledar 10 Ines Cvitkovic 8 Amina Skorupan...

Studijski programi na Fakultetu humanističkih nauka za ak. 2018/2019.

Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru ove godine upisuje studente na šest studijskih programa na prvom ciklusu studija (dodiplomskom) i šest studijskih programa na drugom ciklusu studija (master). U sklopu...

Septembarski ispitni rokovi u akademskoj 2017/2018. godini

Prijave za ispit od 23.08.2018.godine Prvi termin : 27.08.2018 – 09.09.2018. godine Drugi termin: 10.09.2018. – 22.09.2018. godine (dodatni ispitni rok – uz plaćanje) Za drugi ispitni termin studenti su uz prijavu za...

POSJETA TURISTIČKOJ AGENCIJI FORTUNA TRADE TOURS DMC MOSTAR

Studenti i profesori Odsjeka za njemački jezik i književnost posjetili su 11.6. 2018. turističku agenciju Fortuna Trade Tours DMC u Mostaru. Tom prilikom posjetioci su se upoznali sa razvojem agencije i...