Odbrana završnog rada na II ciklusu studija na temu Pitanje identiteta u odabranim romanima Huseina Bašića koja je bila predviđena za 30.03.2020. odgođena do daljneg.

Novi termin odbrane će biti naknadno zakazan, nakon što se steknu nepohodni uvjeti.

Dekanat