Odbrana Završnog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Interna i eksterna komunikacija građevinskih firmi u Mostaru kandidatkinje Amre Kezo, održat će se u petak 29.03.2019. godine u 14:00 sati u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.