Odbrana Završnog rada na Drugom ciklusu studija pod naslovom: Uloga političke komunikacije u predizbornim kampanjama kandidata Samira Ključe održat će se u petak 21.12.2018.godina u 14:00 sati u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.
pristup odbrani je slobodan. Zainteresirani mogu pogledati rad u Univerzitetskoj biblioteci najkasnije 8 dana prije odbrane.