Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu studija pod naslovom Uloga komunikacije u procesu brendiranja proizvoda studentice Vanje Ibrahimović održat će se u petak 21.12.2018.godine u 13:00 sati u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.
pristup odbrani je slobodan. Zainteresirani mogu pogledati rad u Univerzitetskoj biblioteci, najkasnije 8 dana prije odbrane