Odbrana diplomskog rada na II ciklusu studija pod naslovom Uloga interkulturalne komunikacije u razvoju turizma u BiH studentice Nade Trbonja održat će se u petak, 28.9.2018. godine u 12:00 sati u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka.
II
Pristup odbrani je slobodan. Zainteresirani mogu pogledati rad u Univerzitetskoj biblioteci, najkasnije osam dana prije odbrane.