Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Translation techniques in movie translation studentice Amine Torlo, održat će se u četvrtak 28.03.2019. godine u 13:00 sati u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.