Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Konjunktiv im Deutschen und seine Entsprechung im Bosnischen. Analyse der Zeitungssprache studentice Samire Sultanić, održat će se u petak 24.05.2019. godine u 12:00 sati u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru