Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Das orientalische Fremde in Paul Scheerbarts arabischen Romanen studentice Anide Ploskić, održat će se u petak 24.05.2019. godine u 13:00 sati u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru