Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Adnu Lulić

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Značaj korporativne marke i korporativnog identiteta u kreiranju poslovnog ambijenta savremenih bosanskohercegovačkih kompanija studentice Adne Lulić, održat će se u petak 22.11.2019. godine u 12:00 sati u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.