Ukoliko neko od studenata nije zadovoljan sa postignutim ocjenama na programu razmjene i želi polagati ispite na matičnom fakultetu, dužan je da priloži ovjerenu izjavu. O detaljima procedure se svi zainteresirani trebaju obratiti gđi Mirsadi Behram u Kancelariji za međunarodnu saradnju.​