Obavještavaju se studenti imatrikulanti, da pored ispitnih termina predviđenih Pravilima studiranja na I ciklusu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, imaju pravo polagati preostale završne ispite u mjesecu martu 2017. godine, u ispitnim rokovima koji se odnose na apsolvente.