Obavještenje o rang-listama za upis kandidata u prvi ciklus studija

1280

Rang-liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini objavljene su na oglasnoj ploči Fakulteta humanističkih nauka, u skladu sa uslovima Konkursa.

Upis mogu izvršiti kandidati koji su se prijavili na studijske programe Engleski jezik i književnost i Historija i međunarodni odnosi. Kandidati koji su se prijavili na ostale studijske programe moći će se upisati nakon Odluke Senata Univerziteta.

Rang lista_engleski jezik i knjizevnost

Rang lista_Historija i međunarodni odnosi

Više informacija o upisu na linku ispod:

Obavještenje za upis primljenih kandidata u prvom upisnom roku za akademsku 2019/2020. godinu

Dekanat Fakulteta humanističkih nauka.