Obavijest za upis na II ciklus studija – Master studij

Upis u prvu godinu studija za akademsku 2018/2019. godinu vršit će se od 12.11.2018. godine do 15.11.2018. godine, u vremenu od 10.00 – 12.00 sati.
Za upis je potrebno donijeti:
• Indeks i upisni materijal (uredno popunjen ), kupuje se u zgradi Rektorata, cijena 30,00 KM
• Dvije slike 4×6
• Ljekarsko uvjerenje
• Uplatnica – za redovan studij 400,00 KM (uplata za zimski semestar), šifra H1501
• za redovan studij uz plaćanje 800,00 KM ( uplata za zimski semestar) šifra H1601
• za vanredan studij 800,00 KM (uplata za prvu ratu školarine)šifra H1601
• strani sdržavljani 1000,00 KM (uplata za prvu ratu školarine) šifra H1411
uplatu izvršiti na ž.r. Fakulteta humanističkih nauka broj:1610200000290710

• Uplatnica za : Korištenje biblioteke , šifra H2101, uplata 20,00 KM, na ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
• Uplatnica za. Članstvo u Uniji studenata, šifra H2102, uplata 10,00 KM, na ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
• Uplatnica za: Naknadu za održavanje zgrade i inventara, šifra H2103, uplata 10,00 KM,
na ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

NAPOMENA: Obavezno upisati šifre prilikom vršenja uplata