Vježbe iz predmeta koje izvodi asist. Inga Kotlo neće biti održane od utorka, 19. 11. 2019. do utorka, 26. 11. 2019. godine.
 
Termini nadoknade propuštenih časova bit će precizirani na sljedećem redovnom času, od srijede, 27. 11. 2019. godine.