Vježbe iz predmeta “Pismeno prevođenje II” (II godina) neće biti održane u četvrtak, 16. 5. 2019. u predviđenom terminu u 10:15 h.
Termin nadoknade propuštena 2 časa bit će preciziran na sljedećem redovnom času u četvrtak, 23. 5. 2019. godine u 10:15 h.