Vježbe iz predmeta “Pismeno prevođenje II” (II godina) neće biti održane u četvrtak, 23. 5. 2019. u predviđenom terminu u 10:15 h.
Termin nadoknade propuštena 2 časa bit će preciziran na sljedećem redovnom času u četvrtak, 30. 5. 2019. godine u 10:15 h.Vježbe iz predmeta “Engleski jezik u primjeni” (I godina) neće biti održane u petak, 24. 5. 2019. u predviđenom terminu u 9:15 h.
Termin nadoknade propuštena 2 časa bit će preciziran na sljedećem redovnom času u petak, 31. 5. 2019. godine u 9:15 h.