ODSJEK KOMUNIKOLOGIJA – Master (II ciklus)- apsolventski rokovi

ISPITNI ROKOVI – juni 2016. godine 

NAZIV PREDMETA TERMIN
Vještine komuniciranja 21.6. u 13h
Savremena reklama 28.6. u 10h
Teorija i praksa odnosa s javnošću 29.6. u 10 h
Mediji i javnost 22.6. u 10h
Historija evropskih integracija po dogovoru sa prof.
Metodologija naučnog rada 23.6. u 10h

 

 

ISPITNI ROKOVI – juli 2016. godine

NAZIV PREDMETA TERMIN
Vještine komuniciranja 12.7. u 11h
Savremena reklama 10.7. u 10h
Teorija i praksa odnosa s javnošću 5.7. u 10h
Mediji i javnost 3.7. u 11h
Historija evropskih integracija po dogovoru sa prof.
Metodologija naučnog rada 7.7. u 10h