FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA
USRC “Mithad Hujdur Hujka”
88104 Mostar, Bosna i Hercegovina
T/F: +387 36 571 559
E: fhn@unmo.ba
www.fhn.edu.ba

Šef studentske službe:
Mr.sci. Čelebija Tikveša
E-mail: celebija.tikvesa@unmo.ba
Telefon: +387 36 571 359

Referent studentske službe:
Denis Rahimić
E-mail: denis.rahimic@unmo.ba