KONKURS/NATJEČAJ

698

Na osnovu člana 72. Statuta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru objavljuje KONKURS/NATJEČAJ za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru u akademskoj 2015/2016. godini (drugi upisni rok).

Više informacija i detalja možete pogledati na ovom LINKU.